Skip to main content

Išleistas Python 3.0

Šiandien pasirodė Python 3.0.

Nieko nelaukdamas susikompiliavau ir išbandžiau.

Štai instrukcijos kaip susikompiliuoti į Ubuntu 8.10:

sudo apt-get install build-essential checkinstall libgdbm3
sudo apt-get build-dep python2.5 libreadline5 libgdbm3
cd /tmp
wget http://python.org/ftp/python/3.0/Python-3.0.tar.bz2
echo "28021e4c542323b7544aace274a03bed *Python-3.0.tar.bz2" > md5sum
md5sum -c md5sum
tar -xjf Python-3.0.tar.bz2
cd Python-3.0
./configure
make
sudo checkinstall --pkgname=py3k make altinstall

Jei bus kokių problemų su checkinstall, panašių į šias:

ranlib: could not create temporary file whilst writing archive: No more archived files

Tai man padėjo tokia komanda:

sudo mkdir -p /usr/local/lib/python3.0/config

O visas kitas kompiliavimas vyko ganėtinai sklandžiai.

Galiausiai paleidau python3.0 ir išbandžiau kaip viskas veikia:

$ python3.0
Python 3.0 (r30:67503, Dec 4 2008, 20:17:48)
[GCC 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print
<built-in function print>
>>> print()

>>> print(print.__doc__)
print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout)

Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
Optional keyword arguments:
file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
sep: string inserted between values, default a space.
end: string appended after the last value, default a newline.
>>> ą = 1
>>> č = 2
>>> ž = ą + č
>>> print(ž)
3
>>> def функцийа():
...     print('Ето работает тоже...')
...
>>> функцийа()
Ето работает тоже...

Tai gi, kaip matyti iš pavyzdžio, dabar python su unikodu tvarkosi tiesiog puikiai ir print, nuo šiol ne kalbos dalis, o paprasčiausia funkcija.