Skip to main content

Balsavimas internetu

Kas yra balsavimas?

Paprastai kalbant, balsavimas yra būdas anonimiškai išsakyti savo nuomonę, tam tikru klausimu. Sąžiningas ir patikimas balsavimas turi atitikti šiuos kriterijus:

  1. Turi būti užtikrintas anonimiškumas ir laisvas apsisprendimas.

    Jei neįmanoma užtikrinti anonimiškumo, atsiranda galimybė manipuliuoti ir daryti įtaką, balsavime dalyvaujantiems asmenims.

  2. Turi būti realizuotas skaidrus ir visiems suprantamas balsų skaičiavimas.

    Jei nėra galimybės, visiems balsavusiems įsitikinti ir bet kuriuo metu patikrinti ar balsavimas vyksta ir vyko sąžiningai, tuomet atsiranda galimybė, kad asmenys, atsakingi už balsų skaičiavimą, juos suklastos.

Tik dvi esminės taisyklės ir jei, negali būti užtikrintos abi šios taisyklės, tuomet, siūloma balsavimo realizacija, negali būti laikoma patikima.

Kas yra balsavimas internetu?

Teorijoje, tai yra balsavimo realizacija, kai balsavime dalyvaujantys žmonės, balsuoja namuose, naudodamiesi internetu, o balsus skaičiuoja kompiuteriai.

Praktikoje, toks dalykas, dar nėra sukurtas ir atrastas. Yra bandymų realizuoti balsavimą internetu, tačiau, nei vienas iš jų, neatitinka minėtų dviejų taisyklių.

Labai dažnai, visuomenėje, kalbama apie balsavimą internetu, tačiau visos kalbos arba yra tik teorinės, arba remiamasi Estijos pavyzdžiu. Dažniausiai, niekas nežino, apie kokią realizaciją kalbama ir kokie jos trūkumai.

Kaip veikia Estijos balsavimas internetu?

Tiesą sakant, kaip iš tikrųjų veikia Estijos balsavimo internetu realizacija, viešai neskelbiama. Viešai pateikiamas tik bendras principas.

Bendras principas yra toks, kad asmenys dalyvaujantys balsavime, save identifikuoja naudodamiesi asmens tapatybės kortelėmis, tada balsuoja savo kompiuteryje, balsas užšifruojamas centriniu balsadėžės viešuoju raktu ir patį balsą, gali dešifruoti, tik balsavimo komitetas, susidedantis iš kelių žmonių, kurie tik kartu sujungę rakto dalis, gali atlikti dešifravimą. Kad būtų užtikrintas anonimiškumas, asmenys, gali balsuoti kelis kartus ir tik paskutinis balsavimas bus užskaitytas.

Estijos realizacija, neužtikrina nei vieno iš išvadintų dviejų punktų.

Anonimiškumo negalima užtikrinti iš esmės, todėl, kad žmogus privalo save identifikuoti, nekontroliuojamoje aplinkoje. Todėl užtenka susirinkti ID korteles ir PIN kodus, kad galėtum balsuoti kito vardu.

Skaidraus balsavimo taip pat negalima užtikrinti, todėl, kad iš esmės, niekas negali patikrinti, ar balsai skaičiuojami, saugomi ir ar patys rezultatai pateikiami skaidriai. Estijos balsų skaičiavimo sistemos yra uždaros ir viešai neskelbiamos, todėl galutiniais rezultatais gali manipuliuoti nedidelė grupelė asmenų, kuriais estai iš esmės turi besąlygiškai pasitikėti. Negana to, tos mažos grupelės tarpe, iš esmės padėtį valdo, sistemos programuotojai ir administratoriai, visi kiti tiesiog žiūri į kompiuterio dėžę.

Galiausiai, skaičiuojant balsus, atskyrus asmens duomenis nuo balso, nebelieka galimybės perskaičiuoti balsų. Tai reiškia, net jei kuriame nors žingsnyje, būtų, kas nors suklastota, atlikus balsų atskyrimą, nebelieka jokių galimybių, patikrinti ir atsekti, kas buvo blogai.

El. bankininkystė ir balsavimas internetu

Jei el. bankininkystė saugi, tai balsavimas internetu turi būti taip pat saugus?

Trumpas atsakymas - lyginamos visiškai skirtingos sritys. Vienintelis dalykas, kuris sieja el. bankininkystę ir balsavimą internetu, tai internetas ir kriptografijos algoritmai. Tik tiek.

El. bankininkystės atveju, tiek bankas, tiek banko klientas, žino kiek sąskaitoje yra pinigų. Visos operacijos su pinigais yra saugomos operacijų žurnale, operacijų žurnalą, galima peržiūrėti internetu, arba atsisiųsti visą žurnalą į savo kompiuterį, pasitikrinti ar visi skaičiai sutampa. El. bankininkystė veikia, nes pinigus labai paprasta sekti ir patikrinti.

Pats bankas, kiekvieną dieną atlieka sąskaitų uždarymą ir sutikrinimą, suveda balansus ir tikrina ar viskas sutampa.

Įsilaužti ar apeiti el. bankininkystės sistemas tikrai galima, tačiau nėra prasmės, nes tiek bankas, tiek banko klientas žino kiek sąskaitoje turi būti pinigų, todėl, net ir įsilaužimo atveju, nesunku įsilaužėlio veiksmus atstatyti į pradinę padėtį. Bet koks pinigų pervedimas, taip pat atsekamas, visų banko sąskaitų savininkai yra pasirašę sutartis su banku, pateikę savo asmens duomenis.

Balsavimo internetu atveju, kalbant apie Estijos realizaciją, niekas nežino ir negali patikrinti, kokiais keliais balsas pateko į elektroninę balsadėžę. Rezultatų skaičiavimo metu, asmens unikalumą užtikrinanti dalis atskiriama nuo balso, imami tik paskutiniai balsai, kurie yra dešifruojami ir suskaičiuojami. Po atskyrimo, vėl neįmanoma patikrinti ar įsitikinti, kad visi balsai yra teisingi.

Nesvarbu kaip balsuojama, svarbu, kas skaičiuoja balsus!

Estijos atveju, šios, svarbiausios dalies realizacijos niekas neviešina, tiesiog nurodoma, kad skaičiuojant balsus, procesą stebi komisija sudaryta iš patikimų asmenų. Be to, balsai dešifruojami, sujungus, kelių, komisijos narių, raktų dalis. Kokios programos pagalba skaičiuojama ir kaip tiksliai stebimas procesas, nenurodoma.

Stebėti, kaip kompiuteris skaičiuoja, yra gan sudėtinga. Jei stebėsi, kompiuterio korpusą, tai nieko nepamatysi. Balsų skaičiavimo dalį realiai gali stebėti tik kvalifikuoti IT specialistai. Tokių specialistų skaičius turėtų būti gan ribotas, nes kompiuteris, kurį reikia stebėti yra tik vienas. Skaidrus skaičiavimas gali būti užtikrintas, naudojant tik atviro kodo programas, kurias visi stebėtojai gali peržiūrėti, patikrinti, patys sukompiliuoti ir galiausiai skaičiavimo metu, sutikrinti maišas.

Esant tokiai rezultatų skaičiavimo realizacijai, kuri naudojama Estijoje, didžioji dalis visų balsavime dalyvavusių asmenų, niekaip, negali patikrinti ar įsitikinti ar balsai skaičiuojami teisingai.