Skip to main content

Duomenų atvėrimas įgauna pagreitį

Balsuok už atvirus duomenis

Neturintiems laiko, trumpai.

Atvirų duomenų portalo įgyvendinimo ir duomenų atvėrimo darbai prasidėjo! Pirmo etapo metu (2019 birželis — 2020 kovas) bus atverti šie 300 duomenų rinkinių. Šiuo metu yra planuojamas antras duomenų atvėrimo etapas. Pasiruošti antram etapui reikia visuotinio Lietuvos verslo ir visuomenės įsitraukimo. Nesvarbu ar esi verslo ar visuomenės atstovas, būk aktyvus ir balsuok už tai, kokių duomenų reikėtų. Balsuojama šiame preliminariame atvirų duomenų sąraše. Siekiant rezultatų patikimumo, balsavimui reikalingas prisijungimas prie Gitlab per Google, Twitter ar kitas socialines paskyras. Straipsnio pabaigoje pateikiamos detalios instrukcijos kaip balsuoti arba kaip įtraukti duomenis kurių dar nėra sąraše.

Turintiems laiko, plačiau.

Lietuvos atvirų duomenų portalas

Lietuvoje duomenų atvėrimas įgauna pagreitį. Jau yra žinomi atvirų duomenų portalo įgyvendinimo konkurso laimėtojai — patį portalą kurs Atea, su kuria IVPK pasirašė sutartį 2019–06–11 dieną, o projekto partnerių Darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos duomenis atvers iTree Lietuva, Gera Solutions ir Binar Solutions įmonių grupė, su kuriomis sutartys pasirašytos 2019–06–13 dieną.

Portalo kūrimo dalis kainuos 388,000 €, o Darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos duomenų atvėrimo dalis kainuos 239,000 €. Paskelbus viešąjį pirkimą bendra biudžeto suma buvo 860,925.62 € (be PVM), tačiau tiekėjai pasiūlė mažesnę 627,000 € kainą.

Didžioji dalis finansų bus panaudota duomenų atvėrimui. Bendrai, tiek Atea, tiek įmonių grupė atvers 300 duomenų rinkinių iš penkių įstaigų:

Pilną duomenų rinkinių sąrašą, kuriuos planuojama atverti galite rasti čia:

https://gitlab.com/atviriduomenys/manifest/-/milestones/7

Kiekvieno duomenų rinkinio apimtis bus tiksliai apibrėžta atvėrimo proceso metu, taip kad atitiktų duomenų rinkinio kaip logiškai vientisos kompaktiškos susijusių duomenų grupės sampratą. Todėl iš vienos informacinės sistemos (IS), kaip pirminio duomenų rinkinio šaltinio, gali būti suformuota daug duomenų rinkinių. Todėl duomenų rinkinių skaičius 300 nelabai nusako, kiek tų duomenų bus atverta ir kokį poveikį tai turės. Bet toks skaičius jau patvirtintas, būtent tokiam sąrašui yra skirti pinigai ir pasak atvirų duomenų projektų vadovo, šio sąrašo keisti galimybės nėra.

Antrasis duomenų atvėrimo etapas

Antrasis duomenų atvėrimo etapas

Pirmasis duomenų atvėrimo etapas yra įšaldytas ir nieko keisti nebegalima, nes jau pasirašytos sutartys dėl šių duomenų atvėrimo. Tačiau šiuo metu planuojamas antrasis duomenų atvėrimo etapas. Atliktas 62 institucijų įvertinimas dėl galimai naudingų duomenų atvėrimo. Tačiau duomenų atvėrimą geriausiai įprasmina tik jų naudojimas.

Iš vienos pusės yra svarbu žinoti kokių duomenų yra, tačiau dar svarbiau suprasti kokių duomenų labiausiai reikia verslui, nevyriausybinėms organizacijoms ir visuomenės atstovams.

Jau kuris laikas bandoma išsiaiškinti, kokie atverti duomenų rinkiniai turės didžiausią poveikį ir kokių duomenų labiausiai reikia. Jei pavyks įtraukti tikruosius atvirų duomenų naudotojus į šį procesą, tada tikėtina, jog priartėsime prie poreikiu grįstų kokybiškų duomenų atvėrimo.

Tam ir kviečiame duomenų atvėrime, o ypač poreikio įvertinime dalyvauti plačiąją visuomenę, o ypač jos aktyvią dalį, kuri jau yra pasiruošusi naudoti viešojo sektoriaus duomenis, turi idėjų kokių duomenų reikia jų projektams įgyvendinti, išspręsti socialines, viešojo intereso ar asmenines problemas.

Taigi aktyvus visuomenės, verslo, mokslo, piliečių dalyvavimas ir nuomonės surinkimas duomenų atvėrimo darbų koordinavimui yra labai svarbus ir reikalingas.

Poreikiu grįstas duomenų atvėrimas, bus įmanomas tik esant susiformavusioms ir aktyvioms atvirų duomenų naudotojų bendrijoms iš visuomenės, verslo ir mokslo srities.

Tokioms atvirų duomenų naudotojų grupėms susiformuoti visuomenėje yra reikalingas netrumpas laikas ir kas ne mažiau svarbu — kritinis pradinis numanomai labiausiai paklausių tvarkingai atvertų duomenų kiekis. Tačiau ir pradiniam kokybiškai atvertų duomenų rinkinių sąrašui sudaryti yra reikalinga nusistatyti duomenų rinkinių atvėrimo prioritetus.

Bendradarbiaujant kartu su IVPK ir EIMIN buvo nuspręsta išbandyti GitLab aplinką, kuri leis potencialiems atvirų duomenų naudotojams ne tik lengvai ir paprastai aprašyti duomenų poreikį, bet ir viešai stebėti šio poreikio nagrinėjimo ir/ar įgyvendinimo eigą.

Poreikio nustatymo problema sprendžiama jau kurį laiką tačiau iš daugelio bandymų (buvo daug visokių bandymų) nė vienas nepateisino lūkesčių. Gal būt nepasiteisino, nes apklausos formos neturi atgalinio ryšio, nėra galimybės matyti kokių duomenų reikia kitiems, negalima komentuoti, mėgti ar dalintis duomenų rinkiniais. Tačiau gali būti, kad atvirų duomenų tema tiesiog nėra įdomi.

Jei Gitlab eksperimentas pasiteisins kaip patogi priemonė deklaruoti poreikį, koordinuoti jo įgyvendinimą ir stebėti įgyvendinimo eigą — su ADP sukūrimo paslaugų teikėjais bus galima aptarti jo integravimą į ADP infrastruktūrą.

Gitlab užduotis rasite čia:

https://gitlab.com/atviriduomenys/manifest/issues

Kaip prašyti duomenų?

Kaip prisijungti prie Gitlab

Siekiant užtikrinti balsavimų patikimumą, reikia prisijungti prie Gitlab per Google, Twitter ar kitas socialines paskyras. Tai padaryti labai paprasta. Einame į duomenų sąrašo puslapį Gitlab. Pirmiausia spaudžiame mygtuką Sign in / Register:

Sign in / Register

Tada pasirinkite socialinį tinklą kuriame jau esate užsiregistravę:

Prisijungimas per socialinius tinklus.

Tokiu būdu greitai prisijungsite prie Gitlab, be registracijos. Žinoma, jei pageidaujate galite jungtis ne per socialinius tinklus, o užsiregistruoti atskirai Gitlab svetainėje.

Kaip balsuoti

Einame į duomenų sąrašo puslapį Gitlab. Prisijungiame į Gitlab. Peržiūrime duomenų, kuriuos planuojama atverti sąrašą, kuris atrodo taip.

GitLab užduočių sąrašas.

Tada reikia atsidaryti patikusią užduotį ir spausti mygtuką patinka.

Kaip mėgti duomenų rinkinį.

Kaip įtraukti duomenis, kurių dar nėra sąraše

Jei sąraše nėra duomenų rinkinio, kurio jums reikia, tada tiesiog sukurkite naują užduotį. Kuriant naują užduotį svarbiau nurodyti ne konkrečiai kokių duomenų reikia, o kokiam tikslui. Duomenų atvėrimas turėtų būti nukreiptas į poveikį, o poveikį kuria projektai naudojantys duomenis, todėl kuriant naujas užduotis dėl duomenų poreikio rekomenduočiau nurodyti kokiam tikslui reikia duomenų ir kokį poveikį turės jūsų projektas.

GitLab naujos užduoties mygtukas.

Kuriant naują užduotį yra galimybė pasirinkti šabloną, kuris gali palengvinti užduoties pildymą.

Pasirinkite užduoties šabloną.

Tada tiesiog pavadinkite užduotį peržiūrėkite, kas surašyta šablone, ištrinkite tai, ko nereikia, papildykite nauja informacija, kurios trūksta. Prieš pateikdami užduotį įsitikinkite, kad tokios užduoties dar niekas nėra kūręs.

Panašių užduočių aptikimas.

Ir jei viskas gerai, pateikite užduotį.

GitLab užduoties pateikimas.

Kaip bus atsižvelgiama į balsavimo rezultatus

Pateiktas užduotis peržiūrės vienas iš atvirų duomenų administratorių, jei reikia sutvarkys, priskirs reikiamus duomenų rinkinius, svorius, žymes ir pan. Į jūsų išsakytus pageidavimus bus atsižvelgta atveriant duomenis antrame etape. Galbūt, jei pavyks susikalbėti su tiekėjais, į jūsų nuomonę gali būti atsižvelgta ir pirmame etape.

Jei duomenys jau atverti, tačiau netenkina jų kokybė ar trūksta kokių nors duomenų laukų, taip pat kurkite užduotis, dėkite nuorodas į duomenų šaltinį.

Kol kas atvirų duomenų administratoriai yra Julius ir Eglė iš IVPK, Asta iš EIMIN ir . Vėliau, galbūt pavyks įtraukti tiekėjus ir atstovus iš įstaigų.

Visos poreikio užduotys bus priskirtos duomenų rinkinių atvėrimo užduotims. Galite sekti duomenų atvėrimo užduotis ir gauti visą informaciją, apie tai, koks progresas atveriant duomenis.

Po to, kai duomenys yra atveriami, duomenų atvėrimo užduotis uždaroma, o kai atveriami visi projektui reikalingi duomenys, uždaroma ir poreikio užduotis. Tikslas per kiek įmanoma trumpesnį laiko uždaryti kuo daugiau užduočių ir laikyti užduočių sąrašą tuščią.

Tikimės, kad šis variantas įtrauks tiek duomenų naudotojus, tiek duomenis valdančias įstaigas, tiek duomenis atveriančius tiekėjus, visi dirbdami kartu pasieksime žymiai geresnių rezultatų.