Skip to main content

Karo nerimo įtaka atviriems duomenims

Šiais laikais, vedami nerimo atsiradusio dėl karo Ukrainoje, žmonės imasi gan keistų sprendimų.

Nerimas yra laisvės apkvaitimas.

Søren Kierkegaard

Kitaip sakant, siekiant apsisaugoti nuo karo, imamasi įvairių veiksmų, kurie apriboja mūsų laisves, kartais tokie apribojimai yra gan radikalūs.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siūlo uždrausti laisvą prieigą prie visų Lietuvos erdvinių duomenų, kad šių duomenų negalėtų panaudoti Rusija, potencialaus karo prieš Lietuvą metu. Štai ką rašo ŽŪM:

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijai pradėjus vykdyti karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, itin pasikeitė geopolitinė situacija regione. Šiuo metu turimi Lietuvos Respublikos teritorijos erdviniai duomenys yra vieši, jų prieiga nėra ribojama, todėl kyla grėsmė, kad jie gali būti panaudoti ir tai gali kenkti valstybės nacionaliniam saugumui.

Siūloma:

  • nustatyti, kad duomenys bus teikiami sudarant sutartis ir nustatoma, kad valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai teikiami Europos Bendrijos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių naudotojams;

Žemės ūkio ministerija

Konkrečiai, čia kalbama apie Geodezijos ir kartografijos įstatymo keitimo projektą.

Sutinku, kad tam tikrus kritinius objektus būtina apsaugoti ir atveriant duomenis, visi konfidencialūs ar jautrūs duomenys yra pašalinami. Tačiau šiuo atveju, siūloma iš esmės uždrausti visų erdvinių duomenų atvėrimą.

Dabartiniame Geodezijos ir kartografijos įstatyme yra nurodyta:

31 straipsnis. Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių naudojimo tvarka

  1. Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai pagal tarptautinį „Creative Commons“ autorių teisių modelį priskiriami duomenų rinkinio pakartotinio naudojimo licencijos tipui.

O dabar, siūloma iš vis panaikinti šį punktą, tokiu būdu iš esmės uždraudžiant erdvinių duomenų atvėrimą:

31 straipsnis. Erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių naudojimo tvarka

  1. Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai Europos Bendrijos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių naudotojams teikiami šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Žemės ūkio ministerijos kompetencija geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo srityse

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras tvirtina:

    1. valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių naudojimo tvarkos aprašą;

III Skyrius. Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių naudojimo tvarkos aprašas

  1. Duomenys naudotojui teikiami neatlygintinai sudarant Naudojimosi valstybiniais erdviniais duomenų rinkiniais ir žemėlapiais sutartį (toliau – Sutartis).

Tvarkos aprašas

Norint gauti atvirus duomenis ir toliau reikės sudaryti sutartį su Gis-Centru, atsakingu už geoportal.lt.

Taip pat numatomas ribojimas, kad erdvinius duomenis būtų galima peržiūrėti ne mažesniu, nei 10 000 masteliu, norint gauti mažesnį mastelį, reikės prisijungti per el. valdžios vartus.

Kokią įtaką tai gali turėti?

Saugumo požiūriu, tai matyt neturės jokios įtakos, nes Lietuvos teritorija yra puikiai padengta ir laisvai prieinama tiek OpenStreetMap projekto žemėlapiuose, tiek komerciniuose Google Maps ar Bing žemėlapiuose.

Be to, nemaža dalis erdvinių duomenų jau yra atverti ir prieinami viešai. Tai iš esmės, kelio atgal jau nebėra.

Tačiau laisvės suvaržymo požiūriu, tai turės didžiulę neigiamą įtaką. Registrų centro pastabos dėl šio įstatymo projekto yra tokios:

[…] manome, kad Projektas pirmiausia turėtų būti suderintas su Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, įvertinant ir Europos Komisijos parengtą įgyvendinimo reglamento dėl konkrečių didelės vertės duomenų rinkinių projektą, nes, priešingu atveju, jei būtų priimtas tokio turinio Projektas, Adresų registro ir Nekilnojamojo turto kadastro erdvinių duomenų atvėrimas būtų negalimas.

Registrų centras

Erdviniai duomenys yra kritinis pagrindas atvirų duomenų ekosistemoje, be jo, atviriems duomenims bus padaryta didžiulė žala.

Ar tai tesėta?

Greičiausiai ne. Tai prieštarauja Europos Atvirų duomenų direktyvai, kadangi erdviniai duomenys patenka į didelės vertės duomenų sąrašą ir privalo būti atviri ir teikiami aukščiausiu brandos lygiu.

Kaip apsisaugoti nuo agresoriaus?

Manau, kad didžiausias dėmesys turi būti sutelktas gynybai ir kritinių infrastruktūros objektų apsaugai.

Tam tikri objektai gali būti saugomi ir pašalinti iš atveriamų duomenų, bet tikrai nereikėtų iš vis uždrausti visų erdvinių duomenų atvėrimą, nes uždraudus atvirą prieigą prie tokių svarbių duomenų, pasidarysime sau daugiau žalos, nei naudos.

Be to, erdviniai duomenys, tiek paveiksliukai, tiek palydovo nuotraukos, tiek erdviniai duomenys jau seniausiai yra atviri ir viešai prieinami, tai uždrausti jau gerokai per vėlu.