Skip to main content

Python vs Pascal

Mokytis programuoti pradėjau dar neturėdamas kompiuterio ir pirmoji programavimo kalba, kurios mokiausi buvo Pascal. Iš patirties galiu pasakyti, kad mokymuisi pascal tikrai labai nepatogi. Gal būt galima aiškintis kaip veikia ciklas ar kiti pagrindiniai valdymo blokai, tačiau jei besimokydamas bandai suprogramuoti ką nors rimtesnio, didžiąją laiko dalį praleidi aiškindamasis pascal sudėtingas vingrybes, kurios atsiranda dėl pačios kalbos ribotumo.

Nors pascal kalba po truputį tampa istorija, tačiau mokyklose jos vis dar moko. Ko gero vienintelis ir pagrindinis argumentas, kodėl taip yra ir turėtu būti: mokomoji medžiaga. Kadangi pascal mokoma jau nuo seno, tai yra paruošta pakankamai mokomosios medžiagos.

Kadangi IT srityje viskas keičiasi tiesiog žaibiškai greitai, tai minėtasis argumentas tiesiog netenka prasmės. IT sparčiai tobulėja, todėl mokyklos tikrai neturėtu atsilikti, vien tik tam, kad mokytojai neturi iš ko mokyti… Manau atsiradus poreikiui, greitai atsirastu ir mokomoji medžiaga, ypač naudojantis šiuolaikinėmis, bendro turinio rengimo priemonėmis (Lietuviška Vikipedija puikus pavyzdys).

Kad kalbos, neliktu kalbomis, bandysiu trupai pateikti kelias pagrindines programavimo pamokas pascal ir python kalbomis.

Pirmoji pamoka – Sveikas pasauli

Pamokos tikslas – sukirti pačią paprasčiausią programa ir ją paleisti.

python

Naudojantis, bet kokiu teksto redaktoriumi sukuriamas programos tekstas. Ir paleidžiama pati programa:

python programa.py

pascal

Naudojantis, bet kokiu teksto redaktoriumi sukuriamas programos tekstas. Programos tekstas sukompiliuojamas į mašininį kodą:

fpc programa

Paleidžiama pati programa:

./programa

python programos tekstas:

print("Sveikas pasauli")

pascal programos tekstas:

program SveikasPasauli;
begin
  writeln('Sveikas pasauli');
end.

Trūkumai: Pascal programas reikia kompiliuoti, nėra interpretatoriaus.

Trūkumai: Pascal sintaksėje yra daug visokių raktinių žodžių ir simbolių kuriuos reikia prisimint. Paskutinis programos žodis end būtinai turi baigtis tašku.

Antroji pamoka – Kintamieji

Pamokos tikslas – pažintis su kintamaisiais.

python

a = 2
b = 3
c = a + b + 5
print("a + b + 5 =", c)

pascal

program Kintamieji;
var a, b, c: integer;
begin
  a := 2;
  b := 3;
  c := a + b + 5;
  writeln('a + b + 5 = ', c);
end.

Trūkumai: Statiškai tipizuojami kintamieji.

Trečioji pamoka – Sąlygos sakiniai

Pamokos tikslas – pažintis su kintamaisiais.

python

a = input("Įveskite skaičių: ")

if a > 5:
  print("Daugiau už 5")
else:
  print("Mažiau už 6")

pascal

program Kintamieji;
var a: integer;
begin
  write('Įveskite skaičių: ');
  read(a);
  if a > 5 then
    writeln('Daugiau už 5')
  else
    writeln('Mačiau už 6');
end.

Trūkumai: Reikia įrašyti keistai atrodančią eilutę (encoding: utf-8). Tačiau ši problema sekančioje python versijoje bus išspręsta.

Trūkumai: Reikia atsiminti, kad prieš else negalima dėti kabliataškio, kaip visur kitur.

Ketvirtoji pamoka – Ciklo sakinys

Pamokos tikslas – pažintis su ciklais.

python

for i in range(10):
  print(i)

pascal

program Ciklas;
var i: integer;
begin
  for i := 0 to 9 do
  begin
    writeln(i);
  end;
end.

Trūkumai: Reikia atsiminti, kad kai kur reikia naudoti bigin end, o kai kur ne.

Penktoji pamoka – Procedūrinio programavimo pagrindai

Pamokos tikslas – pažintis su procedūrinio programavimo principais.

python

def ciklas():
  for i in range(10):
    print(i)

ciklas()

pascal

program Proceduros;
var i: integer;

procedure ciklas;
begin
  for i := 0 to 9 do
  begin
    writeln(i);
  end;
end;

begin
  ciklas;
end.

Trūkumai: Reikia atsiminti, kad procedūros ir funkcijos aprašomos skirtingai.

Trūkumai: Reikia žinoti kurioje tiksliai vietoje ir kokia tvarka reikia surašyti procedūras.

Trūkimai: Ganėtinai sudėtinga parametrų sistema.

Šeštoji pamoka – objektinio programavimo pagrindai

Pamokos tikslas – pažintis su objektinio programavimo principais.

python

class ObjektoAprasas:
  parametras = 0

  def metodas(self):
    self.parametras = 1

objektas = ObjektoAprasas()
print(objektas.parametras)
objektas.metodas()
print(objektas.parametras)

pascal

program Objektai;

{$mode objfpc}
type TObjektoAprasas = Class(TObject)
  public parametras: integer;
  procedure metodas;
end;

procedure TObjektoAprasas.metodas;
begin
  parametras := 1;
end;

var objektas: TObjektoAprasas;

begin
  objektas := TObjektoAprasas.create;
  writeln(objektas.parametras);
  objektas.metodas;
  writeln(objektas.parametras);
end.

Trūkumai: Labai daug informacijos, kurią reikia žinoti, norint programuoti objektiškai su pascal.

Išvados

pascal kalboje, mokantis programavimo, reikia atsiminti labai daug kalbos specifinių aspektų, kas trukdo suvokti programavimo esmę. Mokomasi daugiau ne programuoti, o pascal sintaksės ir jos išimčių. Tuo tarpu python kalboje daugelis pagrindinių programavimo principų realizuojama visiškai paprastai.

pascal kalbos pagalba galima iš bėdos demonstruoti nebent elementariausius programavimo pavyzdžius, tačiau labai sudėtinga aiškinti ir demonstruoti sudėtingesnius, tačiau šiuolaikinėje programuotojų visuomenėje labai plačiai taikomus programavimo principus. Manyčiau, kad pascal mokymas mokykloje, prilygsta aukštosios matematikos mokymui pradinėse klasėse.